is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sociëteit *) hulde te brengen voor de eenvoudige, maar doelmatige en keurige wijze, waarop zij locaal en tuin hadden ingericht.

De eerste morgen van de feestweek brak aan. Bloemen en groen waren met kwistige hand aangebracht, en vroolijk wapperde de driekleur, afgewisseld door de bonte faculteitsvlag daartnsschen; duizende menschen, wie de vreugde op ’t gelaat te lezen stond, waren op de been. De lieflijke Junizon zette het geheel gloed en leven bij, en de grijze Dom, voorgaande in de algemeene vreugde, liet luide het lö Vivat hoorcn. Welk een scherp contrast met het vorige jaar, toen we ook onze feesten dachten te vieren, maar toen ziekte en dood ons hierin verhinderden! Welk een verschil Juni 1866 en ,luni 1867! Toen een tijd vol angst en verschrikking, nu dagen vol vreugd en genot; toen rouw en droefheid, nu opgewondenheid en blijdschap; toen omstandigheden, die iedereen het Sticht deden ontvlieden, nu feesten, die duizenden van heinde en ver naar de Academiestad lokten ; toen onbevolkte straten, nu van feestvierenden wemelende pleinen!

Tegen half twaalf uur sciiaarden we ons, voorafgegaan door den Senaat, onder onze corpsbanier en de banieren der verschillende faculteiten en trokken, begeleid door militaire muziek, naar het stationsgebouw

*) Deze bestond uil dc H.lf. hj.vackek hordijs, plakten, ■WUNDER en JENTINK.