is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oudere zuster van dat aanminnig kind kunnen gehouden worden, en Oud en Nieuw Engeland mogen trotsch zijn op een zusterpaar als dit.

Maar wie was zij dan toch?

Amalia Dumbay (zoo is haar naam) was het éénig kind van aanzienlijke ouders en bewoonde met dezen een prachtig slot in Schotland Rockfair genaamd niet ver van Aherdeen aan de zeekust gelegen. |

Lord Dumbay Amalia’s vader was een schatrijk edelman; Schot was hij van top tot teen, ietwat norsch en driftig van aard, maar met eene zekere aangeboren goedhartigheid, ook was hij een uitnamtend jager. Hij had reeds zes kruisjens achter den ng-

Lady Dumbay, zijne lieftallige echtgenoote, was eene slanke dame, nauwgezet op het punt van godsdienst, maar zonder dien stroeven vorm, die maar al te vaak onder den naam van Puriteinsche rechtzinnigheid doorgaat. Haar lichtblauw oog sprak van veel goedheid en vertrouwen; zij was omstreeks de vijftig jaar.

En hare dochter, de twintigjarige Amalia, was die niet het sprekend evenbeeld harer moeder?

Ik zeg u, Amalia was schoon, onbeschrijflijk liettallig daarbij. Ja, ja, eene ware dochter van het Noorden, blank als de sneeuw der Noordpoolstreken, liefelijk als die groote blauwe ster, die daar ter iniddernacht aan den helderen hemel llikkert. Als