is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben ! Dat is niets i ongen , de oude letteren raken tegenwoordig uit de mode, zelfs advocaten als Palmeiston [en John Stuart Mill, hebben ze niet op de been kunnen houden. Neen grondige studie der oude letteren is zelfs nadeelig voor uwen kennersnaam, want dat zou ute veel tijd kosten. Beef niet terug \oor de uitgebreidheid van het vak waarin gij u hier moet oiiënteeren ; zooals gij weet, zijn de schoone letteren mijn lievelingsvak, ik zal u dus hier als man van ondervinding tot gids dienen, en u voor noodelooze omwegen behoeden.

Zooals ik u reeds zeide, oude letteren hebt gij niet meer noodig ; gij zult evenwel wijs handelen eenseene uitgebreide historia litteraria te lezen, en een mythologie van Grieken en Romeinen ; men weet niet hoe het nog eens kan voorkomen. Zorg ook, dat gij kunt medepraten over eenige hoofdquaesties , waarvan ik u bij gelegenheid wel eens een lijstje zal sturen ; b. v. heeft Homerus geleefd, of zijnde naar hem genoemde gedichten bijeenverzamelde rapsodenzangen ? enz. De Middeleeuwen slaat gij natuurlijk geheel over. Wat heeft een ontwikkeld zoon der negentiende eeuw, met monnikenpraatjes en scholastische drogredenen te doen ?

Wij staan dus reeds aan de grenzen der nieuwe geschiedenis, het eigenlijke veld, waarop wij ons bewegen moeten. Lees wat van Shakespeare, Goethe, Schiller, Lamartine, Byron en Moore, dit is onmisbaar, en vooral lees Heine. Gij behoeft niet alles te lezen ,