is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar 'toffer, leunende op zijn zwaard!

Zie! ’tvolk wordt eensklaps stil! Ze komt,

De zwaar beproefde, sterk omschaard

Door dubb’le wacht, als waar'men bang

Dat ’tgrauw, veelkoppig wangedrocht.

Gesard door moordziek ongeduld,

Den beul zijn prooi ontrooven mocht.

Zie! wank’lend nadert zij ’t schavot!

Genade! ontferming! groote God!

K . . . q.

WETENSCHAP.

Aa quaestiones plurimas

Doctissima e«t responsio

Cum: nescio, ais, vel: non liquet

Studeer maar voort „Non liquet” is het antwoord

Op vragen legio.

Op ’t gros van ’t legio der overige vragen

Is ’t antwoord: nescio.

fIK