is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls de beteekenis gehecht worden van arm! We hebben medelijden met het oud, versleten paard, dat dagen gekend heeft van weelde en van genot, en nu wordt afgebeiild door zijn dronken geleider, en we gaan soms een grysaard zonder groeten voorbij omdat hij een verstelden jas draagt, en die grijsaard heeft nooit weelde gekend, heeft zijn bloed gestort voor de bezittingen van zijn rijkeren medeburger, en toen hij oud werd en zwak, moest hij plaats maken voor anderen, wei,’d hem een karig stuk brood toegeworpen, brood en niets meer, en ontnam men hem zelfs den geneesheer en de geneesmiddelen, waarvoor hij betaald heeft, toen hij jong was en ze met noodig had, en waarvan de hulp hem nu ontzegd is. Met vrouw en dochters, want een gepensioneerde die getrouwd is, dat is, die zijne maatschappelijke plichten vervuld heeft, heeft altijd ongehuwde dochters, trekt hij zich dan terug naar het een of ander afgelegen dorpje, waar hij eens in de week vleesch kan eten zonder dat de buren het merken, brengt het er soms tot ouderling, en sterft, vergeten door zijne kamaraden, bekommerd over het lot van vrouw en kinderen, behalve door dezen betreurd door een enkelen dorpeling, die bij wijze van lijkrede de opmerking maakt:

’tWas een goed manneke, maar van de boerderij wist hy weinig af.

Zoo iemand was Kapitein Nieuwenaar. Het; ))èst des privilegés de la douleur, qui ne sont ja»mais malheureux a demi,” was volmaakt op hem