is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellingen van mij af te schuiven, zal ik zooveel mogelijk den tijdgenoot laten spreken. Den lezer zij het overgelaten een oordeel te vellen omtrend de waarde dezer getuigenissen.

De eerste getuigenis, die wij hier bij brengen, is ontleend aan een kluchtspel, hetwelk in de Amsterdamsche schouwburg werd opgevoerd *). Zelfs al moest men aannemen dat de onbekende schrijver met het studentenleven niet persoonlijk bekend is geweest, zoude toch deze beschrijving eenig belang hebben, omdat zij dan geacht moet worden meer of min de voorstelling weer te geven, welke het volk zich destijds van het studentenleven vormde. Men houde in ’t oog dat Karei een Franekersch student is, nu te Amsterdam bij zijne ouders aan huis; en Heintje hoe vreemd dit ook bij den familiaren toon van het gesprek sch'yne is de knecht van Kareis vader.

Heintje.

Jou Mama is bekommert voor te veel studeeren.

Karel.

Die zorg is onnut Heintje, want gelijk ik gezegt heb, ik kan wel zweeren dat ik, in ’t gantsche jaar, dat ik te Franiker geweest heb, naauwlijks in een boek heb

*) Het studentenleven, kluchtspel, Amst. 1684, welk blijspel men niet moet verwarren met het veel hetere comoedie-stuk van J.'J. Mauricius, getiteld: Het Leidsohc studentenleven, waarvan de eerste uitgave in 1717 verscheen.