is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giongioscy zich zeer vindingrijk betoond in het spoedig improvizeren van dergelijke maskerades op sleden ; meestal waren het zinnebeeldige voorstellingen sdie steekelig waren op de geestelijkheid en pohtike zaaken , waarom zij ook een tijd lang door de stedelijke en academische autoriteiten verboden werden *). Verscheidene van deze optochten moeten in plaat bewaard zijn gebleven, doch ik heb er nooit een gezien.

Meer statig dan vermakelijk waren de optochten der Utrechtsche studenten, toen zij in 1747 en 17G6 bij de inhuldiging van Prins willem IV en V als erfstadhouder der provincie, dezen onder begeleiding van muziek met ontplooide vaandels en uitgetogen zijdgeweer (sabel) de stad inhaalden -f-). Ook m 178 G luisterden de Utrechtsche studenten het academiefeest op door met cocardes aan de hoed en zijden strikken aan het gevest van den degen de professoren naar het academiegebouw te begeleiden §). Meer karakteristiek

*) Zie VAN bf.bkhly’s aanteekeningeu op zijne academische vertellingen. Zooals hieruit hlijkt, was Giongioscy in 1747 student te Leiden.

f) Te Groningen hielden eveneens de studenten in 1773, en wel op verzoek van den academischen senaat, een dergelijken optocht, toen Prins willem V die stad bezocht. Voorop ging de academische senaat, en deze werd gevolgd door de studenten „paar aan paar, alle met zijdgeweer deftig uitgedost, met manehettcn, witte kousen eu orange coquarden om en op de arm”.

§) Bij deze gelegenheid onderscheidden zich de faculteiten door verschillende hleureu.

11*