is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drinken van een kop thee keuvelt men over allerlei zaken; sommigen dispiitecren over de gewichtige vraag »wat argument in Logicis in form of in figuur het allerbeste is;” anderen vinden de Leidsche dames een wel zoo aangenaam onderwerp van discours. Om acht uur komt de hospita vragen sof zij het brood, de kaas en borden brengen zal,” en nu komt ook de wijn op tafel. Zooals men ziet was het souper zeer eenvoudig. Dit was in den regel het geval. Doch op dezen dag gaf het St. Nicolaasfeest een schitterende gelegenheid om door vrijbuiten het souper te verrijken; en met dit doel gaat het gezelschap voor een uur uit elkander.

Mauricius vertoont ons in zijn blijspel een feest dat vrij wat rumoeriger aanvangt; oen student draait met den hospes zoo lang in het rond dat deze op de grond valt, een ander zoent de meid, een derde schermt met zijn wandelstok in de lucht en tegen de muur, zich aldus reeds voorbereidende, om later in de avond de stoepen of pluggen (policie-agenten) te bevechten en hunne halve pieken te pareeren. Want deze avond zal getuigen van grootsche heldendaden.

Quartier voor tien is vergadering beleid

Om in het Schild bij een te komen.

Wij hebben iets, dat van belang is, voorgenomen.

Als dat tor deeg is afgedaan,

Dan zullen wij, zoo ras wij moê zijn van ’t rinkinken,

Ons zacht en makkelijk tot mijnent vol gaan drinken.