is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Harmen Juriens, soldat

j j

Douwe Jurriens, soldat

Feycke Reynners, van BoUwart, soldat van hopman T. Her ma.

t Wilco Intzezoon, borger van Bolswart, cujus uxor obiit anno ’Bl Q-roningae et ipse etiam.

t Reijner Keesdrager, soldat, obiit ante Stenwijck anno ’Bl et ibi sepultus. Requiescat in Domino.

t Taecko Takis, soldat obiit ante Stenwijck anno ’Bl in domino.

Sijmen Reijners van Bolswert, gemene weijvel van hopman Boijmar, cujus tertia uxor obiit Groningae anno ’Bl et quartam duxit in terra Emdana.

t Dominicus Hendricx, borger van Bolswert, obiit anno ’BO t’Helpen. Requiescat in pace.

Pieter Gerrijts Smetzer.

t Matheus Lieuvis Pijersma, obiit anno ’BO Groningae in Domino.

Douwe Abbes Sijdtsma, van Bolswert, soldat.

t Steven Andreas, soldat, obiit Groningae anno’Bl in domino.

Peter Feddis, soldat, oUit prope Limhurgum anno ’BO.

t Tijalcke Tijalckis, soldat, obiit Groningae anno ’Bl in Domino.

Jan Bargedoder, cum familia.

Philip de Wael, cujus uxor obiit anno ’Bl Groningae.

t Cornelius Watbies, alias Meijvogel, van Bolswart, interfectus in Frisia cum aliis anno ’B2. Requiescat in Domino.

Jan Watbies, alias Gronewolt, van Bolswart, interfectus Oldezeel anno ’BO et ibi in semiterio Lazari sepultus in Domino.

Jan Hendricx, van Bolswart.