is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tolari, Sede vacante, e in simili invasioni erano assistiti da’ Magistrati. A que’ tempi specialmente era facile ai ribelli contro la S® Sede trovar protettori tra gil eretici. Ed avendo sempre per loro maestri il Quesnel ed il van Espen, e sempre credendo esser loro permesso di far tutto, avevano anche eletto gli üfficiali del preteso Oapitolo, di altri Membri lo avevano accresciuto, ed avevano di piü avuto l’audacia di dar fuori un istrumento publico di appellazione dalla costituzione Vnigenitm. Affinchè poi non si diminuisse il numero de’ faziosi, spedite Ie dimissoriali, avevano mandato in Francia (non trovandoai nel Belgio alcun Yescovo, che volesse fare un ordinazione illegitima e sacrilega) alcuni Teologi giovani per essere ordinati dal Vescovo di Senez, celebre Giansenista.

A simili progressi essendo arrivato lo scisma e la ribellione dei pretesi Capitolari di Utrecht, per colmo di tutte Ie sciagure, e di tutti li non mai piü uditi

hunne voorgewende kapittelrechten, Sede vacante; bij dergelijke inbezitnemingen werden zij door de wereldlijke magistraten geholpen.

In die tijden vooral viel het den rebellen gemakkelijk, onder de ketters beschermers te vinden tegen den H. Stoel. En terwijl zij voortdurend Quesnel en van Espen als hunne meesters erkenden en steeds in den waan verkeerden, dat zij in alles vrij spel hadden, hadden zij ook de ambtsbekleeilers van het zoogenaamde Kapittel gekozen en het met andere leden versterkt. Daarenboven hadden zij de stoutmoedigheid, een openlijk geschrift van appèl tegen de constitutie Unigenitus in het licht te geven. Opdat in het vervolg het aantal der oproerigen niet zou verminderen, hadden zij eenige jonge theologanten met dimissiebrieven naar Frankrijk gezonden, om door den beruchten Jansenist, den bisschop van Senez, te worden gewijd; in Belgie toch liet zich geen enkele bisschop vinden, om zulk eene onwettige en heiligschennende wijding te verrichten.

Toen het schisma en de rebellie der zoogenaamde Kaplttelheeren van Utrecht zoover waren gevorderd, gebeurde het tot overmaat