Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elezione di un Arcivescovo da consecrarsi poi da lui. L’empia loro deliberazione fü eaeguita alli 27 di Aprile del 1723, eleggendo difatti in imaginario loro Arcivescovo Oornelio Stenoven, ed avendo inoltre la somma audacia di domandarne per piü d’una lettera la conferma della S.® Sede. "*)

Non ostante la ripulsa che ne riportarono, vollero consumare l’esecrabile attentato, e nel giorno 18 di Ottobre dell’ anno susseguente 1724 fü lo Stenoven consecrato in Amsterdam, imponendo Ie sacrileghe mani il sud.° Oescovo Babilonese e supplendo Ie veci de’ due altri Vescovi assistenti due de’ pretest Capitolari, non avendo potuto aver due Vescovi del Belgio, a’ quali avevano avuto I’audacia di pur scrivere per I’empia e sacrilega consecrazione da farsi.

Le censure fulminate da Benedetto XIII alli 21 di Febraro del 1725 contro si orribile attentato furono da’ refrattari vilipese; ma il falso sacrilego Arcivescovo ne

slagen over de keuze van een dan door hem te consaoreeren bissohop. Hunne booze beraadslaging werd den 37 April 1733 uitgevoerd; toen verkozen zij Cornelius Steenoven feitelijk tot hun ingebeelden aartsbisschop en daarenboven hadden zij nog de verregaande stoutmoedigheid, om schriftelijk meer dan eens de bevestiging der keuze bij den H. Stoel aan te vragen.

In weerwil van de weigering, die zij ontvingen, durfden zij de vloekwaardige misdaad voltooien en den 18®n October van het volgend jaar 1734 werd Steenoven in Amsterdam geconsacreerd; de bovengenoemde bisschop van Babylonië legde hem de heüigschennende handen op en twee der voorgewende Kapittelheeren vervingen de plaats van twee andere assisteerende bisschoppen, daar men van België geen twee bisschoppen had kunnen bekomen, hoewel men zich niet ontzien had, hunne assistentie voor de goddelooze en heiligsohennende consecratie schriftelijk aan te vragen.

De censuren, die door Benedictus XIII den 3l®“ Februari 1735 tegen zulk eene schrikkelijke misdaad waren uitgesproken, werden

Sluiten