Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

colate insieme con gil altri e Ie altre retroesposte della Provincia di Utrecht, e agguntavi ancora la stazione di Leeuwarden che è fuori affatto del territorio della pretesa Archidiocesi, ma nella Provincia di Frisia, come si è accennato di sopra, si vede che dello scismatico Arcivescoyo:

Tutti i luoghi sono N“. 18

Le stazioni „ 24

Le anime „ 2520

die boven voor de provincie Utrecht zijn aangegeven, te zamen tellen en daarbij nog de Statie Leeuwarden voegen, welke, zooals boven is opgemerkt, eigenlijk buiten liet gebied van het voorgewende aarts-diocees, maar binnen de provincie Friesland ligt, dan zien wij, dat aan den sohismatieken aartsbisschop onderhoorig zijn:

Plaatsen • • 18

Staties’s , 24

Zielen 2520

Sluiten