Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Parigi sotto il Governo del Direttorio, e il di lui segretario, un certo Degola, prele e professore di lus canonico per lo avanti a Genova, ma pessimo Giansenista anch’ Egli e membro similmente allora del suddetto conciliabolo, andarono in Ollanda, e fecero delle premure, il primo presso il surimenzionato sig.’’ curato Stafford, il secondo presso il sig/ Arciprete di Amsterdam, per veder terminato Iq stesso Scisma di Utrecht. II modo con cui questi famosi soggetti parimenti ne pariavano, fece ben conoscere, che tali settari si stimano tutti tra loro e si credono ottimi cattolici, che danno sfrontatamente tutto il torto alla S. Sede, e che mal si sommetterebbero alla condannazione delle 5 Proposizioni, al Formolario di Alessandro VII, alla Bolla „ünigenitus”, poichè anche in quell’ incontro si declamava contro di tali giustissime e santissime Decisioni, e si mostrava della meraviglia, che piccole dissensioni tra li cosi detti Giansenisti e li Monisti

een zeker priester Degola geheeten en eertijds professor in het kanonieke recht te Genua, eveneens een erge Jansenist en lid van het bovengenoemde conciliahuul, zich naar Holland begaven; de eerste stelde toen bij den heer pastoor Stafford, de tweede bij den heer aartspriester van Amsterdam pogingen in het werk, om aan het schisma van Utrecht een einde te maken. De wijze, waarop deze beruchte sujetten zich daarover uitlieten, bracht duidelijk aan het licht, dat dergelijke sectarissen elkander wederkeerig hoogachten en zich zelven voor voortreffelijke Katholieke houden, dat zij met de meeste onbeschaamdheid al het ongelijk op rekening van den H. Stoel schrijven en dat zij zich nimmer zouden onderwerpen aan de veroordeeling der 5 propositie’s, aan het formulier van Alexander VII, aan de Bulle Ünigenitus. Want ook bij deze samenkomst protesteerde men tegen die zoo rechtvaardige en heilige beslissingen en men betuigde verwondering, dat de kleine oneenigheden tusschen de zoogenaamde Jansenisten en de Menisten (zoo werden de Katholieken genoemd) in Holland zulk epn groote scheu-

Sluiten