Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Articolo 111.

Dello stato attuale della sciamatica Chiesa di Utrecht, e primieramente di ciö che concerne il N®. de’ falsi Vescovi e in generale la piccolissima estensione locale (con una ben rimarcabile circostanza rapporto a quello di Deventer) ove esercitano eglino difatti la pretesa giurisdizione, non ostante cbe sieno ben vasti i territorii deir immaginarie da loro fatte risorgere diocesi, e non ostante cbe il falso Metropolitano presuma di piu di avere giurisdizione jure (pure imaginario) devolutionis, ancbe in tutte Ie altre Provincie, nelle quali da’ faziosi e ribelli non si poterono istituire similmente i Suffraganei.

Articolo IV.

De’ luogbi, del N®. delle stazioni e N®. delleanime, compresivi ancbe i fanciulli, ossiano non-communicanti,

Artikel 111.

Over den tegenwoordigen toestand der schismatieke kerk van Utrecht: en wel vooreerst, wat het aantal der valsche bisschoppen en in het algemeen de geringe plaatselijke uitgebreidheid betreft, waarover zij hunne voorgewende jurisdictie feitelijk uitoefenen, niettegenstaande dat het gezamenlijk gebied der denkbeeldige, door hen opgerichte bisdommen zeer uitgestrekt is en dat de valsche Metropolitaan zich daarenboven, op grond van een even denkbeeldig jus devolutionis jurisdictie aanmatigt over al de andere provincies, waar de oproerige rebellen dergelijke sufl'ragaanbisschoppen niet konden aanstellen.

Artikel IV.

Over de plaatsen, het aantal der statie’s en, met inbegrip der kinderen of niet-communicanten, het aantal zielen, welke aan den

Sluiten