Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ried, 360.

Rijswijk, jansenisme, 437 Rinsumageest, 344.

Roes (Bern.), aartspr. van Gelderland, 114. 195-

Roodkerk, 344. Rotterdam, 170.

jansenisme, 434. 437. 449. Rouckes (Joan.), vie, te Kornjum, 371. Rovenius (PUL), Vie. Apost., 412. 484.

s.

Schalkwijk, 153. 156. 157.

(Stef. van), deken van S. Maarten, 318.

Schalsum , 370.

Schapsted (Joan.), vie. in Tjerkwerd, 357.

ScHELTONis (SauL), pr. te iVorkum, 352.

Scherpenzeel, 369.

SCHEVICHAVEN, prior in Snoek, 349. Schiedam, jansenisme, 437. Schoonhoven, jansenisme, 430. Schoterland, 367.

Sexbierum, 358.

SiBRANDi (Sibr.), past. in Doniaga, 364.

Sigerswolde, 345. SiJBEzooN (Abbe), vie. te Weidum, 370. SiMONSZ. (Eecko), koster te Steens, 370.

Sindel =: Sondbl, 363.

SioN, klooster in Vriesland, 342. Slachheck (Joan.), past. van Kampen, 12 en volgg. Slappeterp, 362.

Sloten, 358.

Smallingerland , 346. Snbek, 349.

SoNDEL, 363. Spanga, 359.

SpARMAKERiNG (Joan. Frauc.), aartspriester van Kleefaland, 114. Stafford, past. te Haarlem, 208. 209. 465. 473 en volgg. Stavoren, 352.

Steenoven (Corn.), jans. aartsbisschop van Utrecht, 426. 427. Stellinqwebp, Oost- en West-, 368—370.

Stellingwerf (Bern.), past. te Wanswerd, 370.

Stiens, 340. 370. Stonenbrenck (Paulus), past. in Engelum, 362.

SUAMEER, 345

SuPFRiDi (Gepen), past. in Sindel, 363. (Serapius), vie. te Leeuwarden

en te Groningen, 331. SURHUIZUM, 346.

Swaen (Mart. de), Provic., 414. SwicHUM, 339.

T.

TarQUlnii (Beotius), past. te Birdaard, 344.

Thabor, klooster, 351.

Thado, past. te Blahuizen, 352. Tietjerksteradeel, 345. 346. Tjjakdts (Tijo), vic. van Beers, 361.

Tijega (?), 364. Tijepkeszoon (Wybren), past. te Kubaard, 370.

Tjalhuizlm, 351. Tjeekgaast, 364. Tjerkwerd, 357.

Tongerensis (Henr.), prior dom. te Leeuwarden, 331.

Tongerlo (Petrus), S. .Tansridder te Snoek, 349.

Torre (Jae. de la), Vie. Apost., 484. Trajectensis (Ant.), vie. te Leeuwarden, 331.

Twijzel, 346.

Tzalingius (Sixtus), past. inTzum, 360.

Tzommezoon (Wyerdt), vie. te Kubaard, 370.

Tzuk, 360. 370.

U.

üitwellingerga, 351.

ÜLPiTii (Henno), vie. in Oosterlittens, 361.

Utenleen (Erenbr.), past. van Kampen, 6. 7. Eterwijok (Herm. van), past. van Kampen, 10. 12. Utingeradeel, 367.

Utrecht, bisschep, 8. kerken, 6. 7. 14. 158. 281. 300. 320. jansenisme, 436.

Sluiten