Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alhyer is geappointeert aldus, die Regierders Tan Amersfoei-t accorderen die supplia»te» die woninge van brigitten vrij te bewoneK en dander woninge die sy tegenwoerdich bewoene» sullen moege?» verhuyre» by advyg vande horgevmeesteven en die -penningen te strecken tot subuewtie van een balue carré en dit by prouisie nopende tleste point en mede byernae nyet boeger beswaert te worden als syluyden nu ter tyt syn. Actum, den 25 Octobris, 1589.

Policie, den 27 Octobris, 1589. Die Regierders ordonneren Goert Andriesz. uyt zyn ontfanck van broederschap te betalen aen Harman van Domseler die somme van XXX gulden omme geemployeert te worden tot die wacht van boemen.

Policie, den 3 Nouewbris, 1589. Heer Peter van Neerden sal betalen opte waeckceel voortaen twaelf stuuers.

Policie, den 10®" Nouembris, 1589. Die Regierders verstaen dat Roelof Gysberts pachter van de capelle mede een jaer pachte» verlaten wort als dandere pachters.

Die Regierders onfelaen die van Sint Agnyete comuewte vande halue karre van Dirck die Goyer en sullen inde plaetse van dyen voortaen betalen die halue karre van Peter Rolen mit die vande co?me«te van sinte Barbara.

Die Regierders belasten die doetgrauers en dyeners van justitie elx mit een kluppel sich savons te laten vinden in de groote kerck en daerowtrent omme die insolentie te corrigeren die by de jongens gedaen wordt, en van yder jongen, die sy bekeuren, aff te nemen ses stuuers, waervoor die ouders sullen innestaen den XI Nouembris, 1589.

Sluiten