Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik trof in 1879 de Berichten en Mededeelinöbn te Rome aan in het archief der Propaganda en bekwam hiervan afschrift door tusschenkomst van den archivaris Mgr. L. de Borgia; voor die welwillende tusschenkomst, zij mijne dankbetuiging alhier gebracht, gelijk mede geschiedt aan de Z.Eerw. Hooggel. H.H. en Theod. Lunter, Anten. Schaepman en Gijsb. Brom voor de bewezen hulp bij de vertaling in het Hollandsch der Berichten enz.

A. V. Lommel, s. j.

Sluiten