Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vera avoir esté receu a cause que dessus, en faisant pareille restitution de la part de l’ennemij, et particulierenient de ce qu’il a levé des domeines de Lingen. Et n’ij faictes faulte. A tant Chers et bien amez, Seigneur vous ait en sa sa««cte garde.

A Bruxelles, Ie 7® de Juing 1622. Estoit parapbé; Signé: A. Isabel, et plus bas; O. della Faille. Embas estoit escript: Collationné, et soubsigné: C. della Faille.

Naar een simpele copie, vermoedelijk in 1623 geschreven.

Aen de ontfangers van de confiscatien in Brabant Qnde int quartier van Overmase, item aen den ontfanger van Lingen.

Den prince van Oraingie, enz. Eersaeme, Lieve, Getrouwe. Alsoo by resolutie van de booch mog. beeren Staten generael goetgevonden is, dat by provisie ende tot naerdre ordre in state ende surcbantie sal werden gehouden de confiscatie ende opheve van de belft van de domeynen, gelegen ten platten lande alwaer contributie werdt betaelt ten proufiijte van boocbgem. beeren Staten, d’ selve belft by ofte van wegen boocbgem. beeren Staten voor date van de?i. treves is geheven ende geproffiteert over uwen gebeelen quartiere, in sulcken staet als deselve domeynen jegenwoordicb werden bevonden, sonder daerinne te begrypen de conquesten, die men nae date deses sonde mogen comen te doen, ende oock niet de rechten van

1) Er stond: ny.

”) Het adres ontbreekt aan deze missive, doch is genoegzaam op te maken uit den inhoud, alsmede uit het adres der volgende.

Sluiten