is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item Jan den stratenmaker (keft in) die steenweck etlicke gaeten toegemaeckt, nnd op die krugge kij den organist-kuys; kem gegeven dackkure, kem 12 str. und den kneckt 6 str., und 4 quarten kiers, fac. 22 str.

Item Sckevickaven und ick op altera Laurentii to Eist op die peerdemerckt, und daer gekommen kij keer Bernt Wickmann onsen custer ‘) und Wickmanns kroder Roloff; to samen vertert myt kost und kier to Eist 41 str.

Item altera Assumptionis Mariae myt Sckevickaven gereist nae Zetten.

Item mynkere Deken gesant en pistolet ad 54 str. und en ïïollantsen dall. ad 33, op Arndt Wickers soens yerste Misse to sckenken to Emkrick opten 18 August.

Item een olde kyst laeten vermaken, daer men to Huessen dat ander kercken tuyck nock most ynleggen; daeraff gegeven myt dat kolt und slott . , . . 17 str.

Item (nae 3 Septemb.) soe yn ons kerck weder van Hegemans kneckten gelackt worden sijn, (ben) ick vuyt beveel gegaen bij den forier, die lack to Betanien, und dien gesckenckt enen olden rixdall. ad 42 st., dat ky bet coer und dat orgell voer die kneckten besckermen solde.

Nock daernae mytten forier tot Hans Bitter gedroncken 2 quarten mijns, facit 18 str.

Item soe ons kerck weder voer die kuisluiden opgedaen wort und dat gemetsell van die stadt raet opgekraken wort, und wij sorgk kadden voer ons orgell, soe kek ick uuyt beveel mytten wacktmeister gesprake, om den orgll te salvieren; kere Jacok und ick myt kem gedroncken bier, 9 str.

1) Koster van St. Walburg in 1575 was Hendrik Serres. Zie V. Hasselt. Arnhem. Oudhed. 11. bl. 143. Misschien moet bier staan: mit onzen custer.