is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Het Heilig Kruis te Beesd; door J. H. Hofman .... 1

Mr. Adriaan van Oorschot; door J. H. Hofman .... 44

Asperen; door J. H. Hofman 48

Stephanus Gerardus van Lendt, aartspriester van Gelderland en pastoor van Sint Jan te Arnhem; door J. H. H. 4S

Amersfoort. Godsdienst en onderwijs, 1580—16S0; door W. F. N. VAN Rootselaar. (Vervolg van deel XV, pag. 74). 49

De abdij van Orval, als kweekschool van Jansenisten en als de oorsprong van de Jansenistische priorij te Rijnwijk; door fr. F. W. Hoevenaars (Vervolg van deel XVI, bladz. 265) 81

De opvolger van Hendrik van Cuyck op den bisschoppelijken stoel van Roermond; door J. H. Hofman 104

Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis; door B. P. Velthuijsen. (Vervolg van deel XVI, bladz. 299) 106

Mandamenten van bisschep Aernt van Hoern tot handhaving der kerkelijke tucht. 1372—1375; door S. Muller Fz. 124^

Beknopte levensschets van Aloysius Ciamberlani; door A. V. Lommel, s. j 147

Insinuatio status provinciarum, in quibus haeretici dominantur, door Dr. G. Brom 150

Varia; door fr. W. Hoevenaars 180

Scheidsrechterlijke beslechting van een geschil nopens de inkomsten der geestelijke goederen, tusschen H. Vordenus, deken van Oldenzaal, C. S. ter eenre, en de Gedeputeerden van de provincie Overijsel ter andere zijde, met andere bescheiden daarop betrekking hebbende (A® 1622—1623); door Fr. W. Hoevenaars 200

Doodstrijd des kapittels van Walburg te Arnhem; door J. H. Hofman 225