is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Multus est in oppido Oatholicorum numerus, forsitan ad quatuor millia communicantium, sed persecutio gravissima, ita ut plurimi sacerdotes turn saeculares tum regulares capti et male habiti magnoque pretio redempti sunt ac in exilium missi, quibus tamen alii de novo submissi.

A.ger Groeninganus fere een tum pagos complectitur, übi pauci laborant propter fervorem persecutionis et difEcultatem latitandi. INibilominus plurimi Catholici sed frigidi; communicantes fortasse yix duo millia.

In oppidulo Dam nullus residet, sicut nee in Meppen ac locis Drentiae, quae obiter aliquando in transitu a nostris invisuntur, quia nulla commoditas commorandi. Hic utlliter laborare possent regulares, nisi mallent in aliorum labores introire; nam yix novi locum in confoederatis Provinciis, übi ante seculares laborayerint.

Ommelandis unus ex Societate Jesu et unus aut duo saeculares deseryiunt.

Ex dioecesi Groeningensis facillimus est transitos in comitatum Embdensem seu Frisiam Orientalem, übi fere omnino exulat Catholica religio, populus tamen docilis, cui utinam succurrerent, qui zelo animarum feryent. Labores et pericula ac tennis sustentatio illic non deerunt.

Status dioecesis Middelbubgensis in Zelanma.

Hic etiam ecclesia cathedralis et bona ecclesiasticae extincta ac saepius diyendita, ut yix possit inyestigari, übinam sita fuerint, monasteria plane destructa, baeretici passim obstinatissimi et ferocissimi in Catbolicos. Ante plures annos buic dioecesi deseryierunt per yices sacerdotes quidam saeculares ex ültrajecto missi, quod