Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen werden slecht betaald) op dien dag de h. Communie ontvangen. De parochie telde destijds ongeveer 12Ü00 Communicanten. (Zie n®. 1834 K. Archief. ‘)

Op Maria hemelvaart ontving de vicecureit xx koopmansgulden 80 x 20 = 1600 die tot de h. tafel naderden.

Op kerstmis kwamen 19 koopmansgulden en 12 stuivers in, dus 1568 Communies.

Bij het paaschfeest 1533 bedroegen de festalia xxviii koopmansgulden, doch defalcatis expensis. Op dit bedrag afgaande want de expensae zullen wel niet zoo groot zijn geweest, dat dit een merkelijke verandering in het getal Communies zou kunnen veroorzaken ontvangt men geen besten dunk van het godsdienstig leven in dien tijd; gelukkig leert ons n®. 1897 van het archief dat de hoogtij dspenningen slecht betaald werden, zoodat het zeer goed mogelijk is, dat het getal der non paschantes niet groot is geweest, al zou men enkel op den racionarius afgaande geneigd zijn eene minder gunstige gevolgtrekking te maken.

Kampen,

in festo S. Lini P M. 1880.

B. P. Velthuijsen.

( Wordt vervolgd?)

9 Bene officieels opgave van 1524 stelt het getal Communicanten op 12000; in een stuk van 1557 (n°. 2099 K. A.) wordt (itgetal der communicanten tmynnesten getaxiert upt achtduisent ■persoenen.j)

Sluiten