Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weteren sonder arghelist, uutgtescheyden dat goet te Rumelaer, dat Ghijsbrecht Buys van ons hout en«?e onse man af is , die een hoel hebben sal, doer te weteren in der Monnicdijk, te Ruvoerde, die wijt sal sijn eens vierkanten voet(s), ende die hi houden sal op sinen cost; eade die voerscreven Ghijsbrecht of siin erfghenamen suelen alle onrecht water keren op horen cost, dat van dien voe.rscreven goede niet en coemt hi van ons hout. *) Voert soe siint vorwaerden, dat die abt, dat cowvent ende proefst Yoevßcreven, die nu is of namaels siin, die kae op horen lande, tusghen horen lande ende Rumelaer houden suelen op horen cost; ende tot wat tiden van den jaer dat die scout ende die eemrader tot Woudenberch byeden den voerganc te maken, ende si dat den proefst YoeTßcreven, die nu is of namaels siin sal, en«?e Ghijsbrecht Buyssen of siin erfghenamen laten weten, soe suelen si van elcken huys dat op horen goede staet, enen man daer seynden, by horen boten, gheliic den hueren van Woudenberch, dien voerganc helpen te maken. 'Stnde waert zake dat die abt, convent ende proefst voer-Bcreven, die nu is of namaels siin sal, niet en deden noch doen en wouden enich van desen punten, als Yoev&ereven is, soe souden wi of onse erfghenamen nae ons onghehauden tjeghens hem siin ende bliven van allen punten ende vorwaerden Yoevacreven, die wi hem ghegheven hebben. 'Einde onse wille ende begheerte is, dat onse erfghename(n) nae ons den Yoevßcreven abt, coravent ende proefst tot Mersberch niet te nauwe en [bejgripen van desen YoeTscreven vorwaerden, mer

*) Hier staat op den kant genoteerd: (nNota de limitibus. Nota de confinio.D

Sluiten