is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persuasum, clero non dandas esse indnlgentias, quod haereticis invisus ipsorum persecutione magis quam regulares prematur (sic) minusque ferant magistratus populum numerosum, qualis ad lucrandas indnlgentias solet confluere, apud pastores congregare quam apud regulares; ne ergo indulgentiarnm concessio persecutionis foret provocatio, Vostras illis clerum destituisse et solos ditasse regulares, quorum oratoria ob gratiam, qua apud magistratum acatholicum dicuutur valere, a persecutionis periculo creduntur secura, quautumvis maguus ad ea fiat concursus. Nou possum in auimum iuducere, tam parum verosimile meudacium Bmiu“® fecisse fucum. Nam facile perspicere potueruut, magistratum lubeutius admissurum sacerdotes saeculares, cives suos, patriae suae amore inuutritos, nullis exteris obuoxios priucipibus, quorum fortuuae omues sub sua ditioue, et qui extra patriam nihil speraut aut timeut quique fere omues magistratui aut sanguine aut affiuitate juncti suut, quam regulares, qui omues fere exteri exterorumque principum subditi, quorum etiam nullus iu eivem bic assumitur, quiu se simulet saecularem, ut simulando suae professiouis a se amoliatur luvidiam. Immo magistratus saepe autehac et etiam hyeme uuuc proxime praeterita clero saeculari plenam obtulit libertatem, modo promitteret, quod regulares nou admitteret, sed quo syucerissimum suum erga ipsos osteuderet afi’ectum, potius elegit cum bis affligi, quam siue bis plena perfrui libertate.

Hiuc perspicuum est, prorsus a vero esse alieuum, quod regulares potiorem Ordiuum foederatorum favorem possideaut, cum coutrarium sit verissimum, ut pluribus, si opus foret, probare possem et argumentis et testimouiis et quidem publicorum placitorum ab ordi-