Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7an die erffgename Wijcherlig hebben wij alle jaren op Peter ad Cath. II gold. guld.

Uut een hues in die Koggestraet, II gol guld. paeschen

Uut een hues in die Bruren, dardenhalf gol. guld. Martini.

Van die rentmeester van Sallant buren wij ad Cathedram Petri IV gold. guld. min een oort.

IJut een hues bij onse lieve vrouwe kercke dat toebehoort Jan van Lüleck een vlaskop, 111 gold. guld. paeschen.

Uut het goet dat toebehoort Jan van Tongeren gelegen too Assendarp bij der stat, dardenhalve golden gulden, Martini.

Uut een hues op die niestat buten de dieserpoort, hebben wij too paeschen anderhalve gold. guld. Uut een hoff buten die dieserpoorte in die molenstraet, een gold. guld. ende is paespacht.

Uut een hoff ende hues op die Kalckhoop vierdenhalve gold. guld. too paeschen.

Uut een hoff een halve gol. guld. gelegen buten dieserpoorte bij den balschap.

Uut een hues ende hoff op die Niestat bij die leste molen een gold. guld. ende is paespacht.

Uut die statkiste, conversionis Pauli een dartichste hal ven gol. guld.

üut een stuck lants liggende bij cost verloren twe gold. guld. Martini.

TJut een stuck land too Wytmat, Martini enen gulden.

Uut een stucklant ghelegen in holten bivork drie gold. guld. ende is Sint Jacobs pacht in die zomer.

Uut een erff too Langenholt hebben wy ad Oathedram Petri Tijften halve gold. guld.

Too Strukel hebben wij Martini achten halve gol. guld.

Sluiten