Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorp, voor de wederhelft door die van het eerstgenoemde werden ondersteund. Dit belet echter niet dat de Grapendalers oorspronkelijk tot het kerspel Olst behoorden. Bewijs hiervoor levert weer het provinc. archief van Overijssel, dat eene kondschap bewaart van 26 April 1477 waarbij Jan van Groll beleend werd met de grove en smalle tienden te Grapentol in het Gister kerspel, welke Derk van Veen hem had overgedragen. Mocht de twijfel bezwaar opperen tegen den uitgang van het woord Grapentol, dan zij hier bijgevoegd, dat in de jaren 1459 en ’69, toen Derk van Veen zijne heleening ontving, deze tienden voorkwamen met den naam van Grapental, en in 1457 met dien van Grappentael. De besproken toestand der Grapendalers zal ontstaan zijn uit een weerzijdsche overeenkomst, allicht aangegaan omstreeks 1654, toen de Welsummer kapel, naar het schijnt, gansch onbruikbaar was geworden. Zie verder den Tegenw. staat van Overijssel, IV. I bl. 49.

Gaan we nu in de marke eens rondzien. Van Grapendaal komende ontmoeten wij eerst den Hoogenkof, eene havezathe, welke omstreeks het midden der eeuw reeds in het bezit was der adelijke familie van Doetinchem, en zulks bleef tot het midden der eeuw. Toen aan de van Coevordens gekomen, ging zij twintig jaren later over aan de Vossen van Steenwijk, die wij in de eerste helft dezer eeuw daar nog gevestigd vinden. Zie Overijss. Almanak, 1845 bl. 44.

Verder wandelende komen wij aanstonds in den Klooster koele, die allicht daarvan zijn naam heeft, dat het klooster ter Hunnepe er veel grondbezit had verworven. De kondschappen hier boven onder a. b. en f. aangehaald zullen deze onderstelling wel gereeden ingang doen vinden.

Sluiten