Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het slot zond Gods wijsheid het kruis der beproeving, dat straks zwaar ging drukken, doch grootmoedig werd gedragen. Op het feest der Bescherming van den H. Joseph werd de beproefde verlost uit het lijden, om over te gaan naar een heter leven. Het was toen Zondag 22 April 1888. Om het graf, waar de herder te midden der zijnen werd neergelegd, blijft de getuigenis fondklinken; Antonius Eulink was een degelijk, ernstig en geleerd man, een vroom en ijverig priester.

Ten opvolger werd benoemd Joan. Wïlh. Lamh. van Welsem, zoon van Joan. Wilh. v. W. en Antonia Lipman, geboren te Deventer den 14 December 1845. Na de lagere studiën te Culenborg, de hoogere te Eijsenburg voltrokken te hebben, werd bij op 15 August. 1871 tot priester gewijd, kwam twee maanden later als kapellaan te Vianen in de oude stad der Brederodes en stond van 13 Getob. 1877 in dezelfde hoedanigheid te Ankeveen, bezuiden Naarden en Weesp. De feestdag van de H. Monica in 1888 zag hem te Gist aankomen, om den gevallen herderstaf weer op te nemen en te treden in spoor van den achtbaren voorganger. Doch hier verliest de pen haren rechten. Nog slechts dit weinige zij hier bijgevoegd. Als straks de lente zich weer in haar vollen dosch heeft getooid en uw reisplan ook loopt over Gist, verzuim Man niet den Boscamp op te zoeken en de kerk daar in oogenschouw te nemen. De keurige muurschildering hier verleden jaar aangebracht door het penseel van den heer Rubenkamp te Wehl, dat Q ethische altaar onlangs geplaatst door den heer Dor te Roermond, die vijf geschilderde ramen in het priesterkoor nog later geleverd door den heer Nicola uit dezelfde stad, dat alles zal gewis

Archief XIX.

9

Sluiten