Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van die meubele goeden” enz. en door den proost onderteekend. Dienaangaande was nl. in de overeenkomst bepaald: „Aangaende de mobilen wesende op den buijse van M., d’abdije van Bern toebeboorende, deselve sullen bij inventaris gesteld worden ende voorts onder beboor-Uclt recepisse blijven opt voorsc/. buijs van M. ende bij den voorscr. H. v. Griensven in de qualite voorscr. worden gebruijckt.”

N«. 29

Maarsbergen, 28 Juni 1612.

Onderzoek ingesteld op de proostdij en de pachthoeven van Maarsbergen.

Informatie capta nomine praelati Berneuiw, vigesima octava Junii 1612 et diebus subsequentibus, per Joannem Moors, pastorem in Bocboven, et magistruw Jacobuwz Vercuijlen, vigore commissionis dicti praelati, de data XXVII Junii anni 1612, de bonis Mersbergensibus, arboribus dejectis et aliis o»t«ibus inde dependentibus.

In primis, babita cowtmissione sua, discesserunt dicti procuratores XXVII Junii ex civitate Silvaeducensi ad patriam ültrajectensem, pernoctantes in pago quodam, qui vocatur Doren, non longe a territorio Mersbergensi dissito. Unde sequenti die, XXVIII scilicet Junii, discedentes venerunt in Mersbergen, ut ex mandato praelati omtïia bona perlustrarent. Quod commode eodem die absolvere potuissent, nisi in media perlustratione obviutß babuissent F. Henricum Griensven, praeposituM Mersbergensez», a quo illo die impediti illam absolvere non potuerunt. Exigebat enim et sibi volebat

Sluiten