is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ende is oick mede bescbeyden, dat Willem Henrickss, tot gesinne des vicarius voirs., van alle voirs. voirwairden te voldoen goede geloifte doen sal voir scepenen-, dair die vicarius voirs. mede bewairt salwesen.

Ten lesten so dese voirs. huyr gemaickt is by wil en de toedoen des Capittels voirs. als collatoers ende patroens des beneficiums of der vicarie voirs., is dair omme mede bescbeyden ende geeonsenteert vande voirs. Oapittel, oft also geuiel (alst wil Godt niet en sal), dat meyster Gbysbert Splinterss voirs. binnen dese tbien iaren aüiuich wordde, dat niet te min dese huyr die voirs. iaren nut gebalden sal worden Willem Henricks voirs. van meyster Ghysberts successoir van navolger, allet voors. sonder arch ende list.

Des te oirconde so syn bier af geschreven twe scbedullen van eenen inbalt voir elcke partyen een.

Onderschreven duer heer ende

Mr. Johan van Muers deken van wegen des Capittels ende

Mr. Ghysbert Splinterss ende

Willem Henricks als partyen voirs.

Jobannes van Muers, deken.

Heer ende meyster Ghysbert Splinterss vicarius der eender portien van sinte Katherinen altaer binnen Boemell.

lek Florys Willemss van wegen mijns vaders.

De deken J. van Muers verhuurt 26 November J 557 aan „Tonis Koelofss” voor tien jaren de goederen „der decanie van Boemel”, gelegen op Vuern in bet Stroobroek voor de jaarlijkscbe som van 23 Karolus-