Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

choro capellae Wedegonis, cum onere quatuor Fundatie vicariae in capella Sepulchri Domini per

Theodericum Auwryn ut executorem testamenti Joannis Auwryn.

Fundatie vicariae sancterum Orispini et Orispiniani et Agnetis per deminum Walterum.

Erabdi.

Luidens een handschrift zender jaartal, doch beboerende volgens de schrijfwijze tot het midden derXVF® eeuw, stichten Walter van Baecx ambtman te Bommel en zijne vrouw eene „vicarie” van Maria Magdalena en van den H. Eligius of „St. Loey.”

In dezelfde eeuw stichten Jacobus, zoon van Rodolphus burgemeester, en Theodericus, zoon van Frederik van de Poel, een vicarie van de H.H. Petrus en Paulus, Hubertus en van Wolphangus.

Gelijk de lezer uit dc laatste mededeeling heeft kunnen opmerken, is reeds dikwijls van de zooeven gerepte vicariën in uitvoerigere bijzonderheden gesproken in de vorige regels.

Hiermede eindigen wij ons Kapittel van Zalt-Bommel naar de archieven der abdij van Postel, nu wij gemeld hebben, deels met beknopten inbond, deels door geheele inlasschingen van handschriften, alles wat ons over dit Kapittel vóór oogen kwam en eenigszins nuttig scheen. En zoo werden ook deze archieven, waarvan er reeds velen merkelijk vergaan zijn, tegen de verdere afknaging van den tand des tijds gewaarborgd.

Abdij van Postel.

Th. Ign. Wblvaarts, Prior,

ÏÏIJSDE.

Sluiten