Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en laureatus in Theologia, uit Eome, werd hij kort daarop kap. te Utrecht in de Statie, genoemd de „Driehoek,” bij Jacobus van Oatz; alwaar hij verbleef tot 1701, wanneer hij pastoor werd in St. Jacob buiten de Weerd te Utrecht. J. H. Hansen stierf als pastoor aldaar den 30. Dec. 1713: geroemd als een wakker strijder (dat is volhardend aanhanger van Mgr. Codde) in het hoekje betiteld: De Oud-kath. kerk buiten de Weerd te Utrecht in 1870/1 uitgegeven.

Loots. (Jo. Bapt.)

Deze Utrechtenaar, studeerde aanvankelijk te Leuven; —• a° 1687 de 63® der 130 philosophen één jaar nog woonde hij aldaar de theologische lessen bij, en werd 3 November 1689, 22 jaren oud zijnde. Propagandist. Priester gew. en Dr. TheoP®, keerde hij naar Holland terug, den 30. Mei 1692. Hij komt in de Holl. Missie voor: als kapellaan te Utrecht bij J. v. Oats in den Hoek; te Amsterdam op het Beggijnhof bij David v. d. Meije en sinds tot zijn dood 8 Mei 1705 als past. te Pijnakker. Hij wordt doorgaans vermeld onder den naam van J. de Roy, naar zijne moeder.

Hij was, volgens zijne Overheid te Eome, van voorbeeldig gedrag, middelmatige talen en vol ijver. In Missio F. B. van de Oock wordt Loots of de Eoy gezegd: „Sedis apostolicae cultor.”

Beest. (Justus van)

Deze Utrechtenaar, ook broeder van Petrus, werd te Eome in het Album der studenten der Propaganda ingeschreven, als aldaar ontvangen den 3. Nov. 1689. Hij vertrok, slechts subdiaken geworden, den 13. Sept. 1694, geprezen om zijn gedrag; doch aangemerkt als

Sluiten