is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Holl. Missie werd hij werkzaam onderanderen als assistent of kapellaan te Oostzaan of’t Kalf, tijdens de afwezigheid van past. Franc, van Groenhout, een’ der reisgezellen van den vicaris Codde a'® 1700—03 naar Rome. Van kap. te Noordwijk bij Theodorus van Groenhout, werd hij past. te Mijdrecht-Wilnis a“ 1703 en stierf als dusdanig aldaar, op 6 Mei 1732.

Hdegla. (Franciscus)

Een volle broeder van Joannes, die hier onmiddelijk volgt; op denzelfden dag Propagandist geworden.

In Holland teruggekeerd in Mei 1696 werd hij eerst kapellaan te Gouda en niet lang daarna pastoor te Berkenrode bij Haarlem, als onmiddelijk opvolger van Franc. Christophorus Basius. (Waarover te lezen ’t Archief van Utrecht XV, pag. 403). Franc. Huegla stierf als past. van Berkenrode 13 Apr. 1705 „pius Sedis apostolicae cultor.”

Hubsla. (Joannes Andreas)

Zijne geboorteplaats was Amsterdam, zijn vader een Franschman en zijne moeder eene Italiaansche jongvrouw.

Den 10. Oct. 1691 werd hij leerling der Propaganda op 24-jarigen leeftijd, en keerde naar Holland terug, na 2 jaren de Moraal-theologische lessen te hebben gehoord. Nadat hij te Haarlem (in den Hoek) hij Martinus de Swaen kap. was geweest, benoemde hem de vicaris Codde tot pastoor te Spanbroek 1700, van waar hij in 1713 bevorderd is tot past. te Amsterdam in de drie Papegaaitjes in de Kalverstraat. Hier stierf J. A. Huegla den 13. Jul. 1717.

Lendt. (Stephanus van)

Geboren te Huissen bij Arnhem, uit het huwelijk