Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haselbergh. (Arnoldus)

Op 19-jarigen leeftijd trad hij, een Amsterdammer Tan geboorte, in de Propaganda, nadat hij gedeeltelijk zijne lagere studiën te Emmerik, bij de Jesuieten gedaan, en te Leuven de Logica gehoord had. Na priester en Theologiae Doctor te Eome te zijn geworden, verliet hij Eome op 6 Oct. 1706.

In de Missie was hij: past. te Deemster 1707 (?)— 1709; te Muiden 1709—11, en te Hoorn (2® Sec. Statie) 1711—t 1721/22.

Meer. (Hubertus van der)

Geboren (te Poeldijk?) uit een gemengd huwelijk, werd hij gedoopt te ’s Hage. De studiën der lagere scholen en der Logica voltooid hebbende, is bij op 23-jarigen leeftijd, den 9. Junij 1701, te Eome in de Propaganda als student opgenomen. Priester geworden verliet hij Eome den 26. Sept. 1705. Van 1705/6 tot zijn dood 30 Dec. 1712 was hij pastoor te Oude-Tonge, gezonden als opvolger van den gebannén Jesuiet Ignatius Idiers, den laatste missionaris der Sociëteit 1694—1705 aldaar.

Top. (Gerardus)

Een-en-twintig jaren oud, trad deze Amsterdammer in de Propaganda den 6. Jun. 1703 en verbleef aldaar, inmiddels priester gewijd, tot 5 Jun. 1709. Hij komt in de Missie voor, als pastoor te Eemnes (Utrechtsdistrikt) van 1711—1757.

In de Propaganda had men kleine hoop voor Top’s toekomst, omdat hij zich had laten kennen als sospettoso en van cervello torbido. Het is gelukkig rustig

Sluiten