Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze verdienstelijke en eenvoudige priester, heeft krachtens wijze verordeningen, zijne parochie en de armen, voor de toekomst, ook in finacieel opzicht goed bedacht.

Bannenberg. (Joannes Bernardus)

Hij was geboren te Amsterdam en trad op 22-jarigen leeftijd, den 21. April 1828, in het college der Propaganda. Hij was een begaafd en deugdzaam jongeling. Meer weet ik van Bannenberg niet mede te deelen.

Stbenhopf. (Guilielmus)

Geboren den 29. Sept. 1816 te Utrecht. Hij studeerde eenigen tijd aan ’t stadsgymnasium; totdat hij, einde Dec. 1833, zich naar Rome begaf en aldaar op 7 Jan. 1834 als leerling der Propaganda is ingetreden. Steenhoff verbleef te Rome ruim 8 jaren; den 19. Mei 1842 toch keerde hij eerst naar Utrecht terug. Twee jaren werden door hem in de Propaganda besteed ter voltooijing der Humaniora, twee aan de Wijsbegeerte en vier aan de Godgeleerdheid en het kerkelijk Recht en de Oostersche talen, enz. Zijn goedslagen in de verschillende studie-vakken was buitengewoon. Hij verkreeg dan ook den eersten prijs, werd Doctor TheoP® et Juris canonici, bij actus publicus; hij werd zelfs vereerd met de gouden medaillie; en geen gering onderscheiding was het gewis, dat hij den catalogus der Goptische en andere Oostersche handschriften etc. van het Musaeum Borgianum mocht opmaken.

Toen de H.B.Geb. Heer Cornelius Ludovicus van Wijkerslooth van Weerdestein, sedert 1833 bisschep van Ourium i. p. i. en als wij-bisschop sedert tot f 1851 in de Holl. Missiën en als procurator van onze O.- en

Sluiten