Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accorderen Henricken Jansz., predicant, hondert gulden eens boue» syn ordinaris gagie, in respecte van den tegen woerdige» duere» tyt, tontfange» van den ontfanger van cappelle ouer die jare 98.

Policie, den 23 Januarij, 1598, stylo veteri.

Kerckmeesters »a« groote kerek

Oornelis Thonisz., boeckhouder.

Wouter van Byler.

Gerbert van Lyener, assistente».

Kerckmeesters v&n capelle.

Ooenraet Fransz., boeckbouer.

Peter van Groetuelt.

Marte van Doseler, assisteaten.

Publicatie.

Policie, den Februarij, 1598, *) Die Eegier-

gedient hadde, ook Binnen-Procuratrix geweest, mede Buyten-Procuratrix, ende wel 35 jaaren Paaters Maecht, ende ook Gastwaerster geweest was. Met God moet zy rusten, w. Bemm. I. 286, 1. c.

') 1598. Op St. Agatha dag hebben wij bet eerste aflaat ontfangen, dat Heer en Meester Nicolaas Soes ons verworven badde van ons H. Vaeder den Paus van Romen.

In den selven jaare op St. Sixtus dacb hebben Jacobgen Thonis ende Marrichgen Gerrits haar gulde professie gedaan, ende was Marricbgen Gerrits 39 jaaren Procuratrix geweest. Sy gaven ons een vrolyken dach van gesoden , gebraden, pasteyen, bier ende wyn.

In ’t selve jaar op St. Martens avont creeg Marrichgen Gerrits de Pest onder haar arm, waerover wij seer verbaast waeren, want niemant in ’t Convent de Pest beleeft hadde. Doch sy quam daar van voor die tyt niet te sterven.

Op St. Cecilia dach creeg onse waerde Mater Elisaheth Ruysch de Gave Godts. Donderdags ging sy in ’t Siekhuys, ende daar

Sluiten