Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seeckere erf op Stoutenborcli .... xxxvii gnlden.

Toepacht: acht mudden rogge, vyer mudden hoeck-

weyts, vyer mudden haveren, vyer vette gansen,

drie paer cappoenen en vyer meyhennen.

Half erf in de vryheyt van Amers-

foort LXII gulden, x stwwers.

Toepacht: drie vette gansen en twee paer cappoenen.

Omtrent XXtich mergen lants gelegen

in de Betuwe tot Linden .... i®XL gulden.

Toepacht: een veth schaep en twee paer capoenen.

Vier mergen lants tot Amerongen . . xxv gulden.

Toepacht: twee paere» capoenen.

Acht mergen lants tdardendeel van een

halue hoeue lants tot Woudenherch. xxxvi gulden.

Omtrent een halue hoeue lants gelegen

op Hamersfelt xxxilii gulden.

Halue houe leggen in Asgat .... xxv gulden.

Een mergen lants tot Woudenherch. . xxxilll gulden.

Twe mergen lants ili gulden.

Acht mergen lants in de vryheyt om

trent Galgenherch xil gulde«

Een stucken lants leggende in Vs vry-

heyt opt voetpath nae Soest ... ix gulden

Vier en twyntichste deel vant erf Bolle

coot onder Hoochlant vir gulden

Een stuck lants in Neerhirckt. . . . Illi gulden

Het convent gehruyckt vyer dammaten lants in de Duyst; ses mergen in de

vryheyt; twee heetcampgens in vryheyt. Memorie

Thien dammaten slaechs lant .... V gulden

De Winckel groot omtrent vyer mergen

opt Hoochlant Memorie

Summa . . . VIWXXXIX gulden

Van al deze goederen is niets behouden gebleven

Onrechtvaardig goed brengt geen voordeel aan.

Sluiten