is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alimentatie toegeleyt is, dat hy hem oeck geen veene» ofte vorder goederew aal becroyen, dat hy oeck de tegenwoerdige rentmecjiier sal late» oni!fange» die alime»tatie van sa. heer Eeyer en dat hy de rentm«w<«r sal laten volgen een .... ? van heer Eeyer van Wede een plaetsen om een tontge te sette» en turf te legge», en dat hij in alles hem sal regulere» nae tco»tract en instrnctie mit hem gemaeckt, op pene van priuatie van syn alimentatie.

W. F. N. TAN Eootsblaar.

iJVordi vervolgd).

Archibf XX.

8