Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zijne kudde bleef doen, dan wachtte allen groot tijdelijk verlies, terwijl de kudde straks zonder hoede een onvermijdelijke prooi werd der wolven, Is het wonder, dat het geheim trouw werd bewaard, en dat ons geen woord gerept wordt van het werk der edelste liefde? Te Huins in Baarderadeel, waar de oude passtoor heer Frans Vermaet gevestigd bleef, schijnt iets te zijn uitgelekt; daarom drong de „Synode” in 1609 er op aan, dat heer Frans van Huins niet langer zijn pensioen uit de pastoralia zou genieten. (Reitsma, a. w. hl. 252).

Als de vraag hier rijst, hoelang pastoor Hortius zijne kudde heett mogen bij staan, dan valt er geen stellig antwoord te geven. Maar zoo we bijzondere toevallen buiten rekening mogen laten, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat de goede herder niet voor den aanvang der 17® eeuw van zijne kudde zal zijn weggenomen. Want in 1580 was zijne moeder naar allen schijn nog in leven; dit levert, dunkt ons geen kwaden grond voor de onderstelling dat haar zoon eerst in de volgende eeuw den tol der natuur heeft betaald. Maar straks kwam de dood, de hier dubbel gevreesde; onmeedoogend velde hij den herder en stortte de kudde in hopelooze verlatenheid. Zoowel in de verte als in den omtrek zocht het oog bijna te vergeefs naar eenige geestelijke hulp. De weinige olijven, die tijdens den oogst tusschen de bladen verscholen waren gebleven, had de hand des tijds een na ander afgeplukt. Wel begon het seminarie, door den apostolischen vicaris Sasboud Vosmeer onlangs te Keulen gesticht, zijn blijde vruchten te dragen; maar de boom was te jong, om in al dringende behoeften naar wensch te voorzien. Daarbij woog de druk der harde plakaten loodzwaar op het Katholieke Friesland.

Sluiten