Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viermaal toe in het trouwboek van bekeeringen kon gewagen. Doch midden in zijn arbeid kwam Wintermaand van bet jaar 1691 bem den levensdraad afsnijden. De scharlaken koorts beersebte en greep ook den pastoor aan. In spijt der jagende koorts, die van bet balswee vergezeld ging, wilde de ijverige priester toch bet Kerstfeest met de zijnen vieren. Doch onder de preek stokte de stem. Na voltrekking van bet offer werd de zieke naar buis vervoerd en te Vespertijd van Sint Stevens-dag daar ten volle bediend door Andr. Tbiara den pastoor van Oosterend. In den vroegen ochtend van den volgenden dag ontsliep bij godvruchtig in den Heer. Hij werd begraven op bet kerkhof der voormalige Duitscbe Heeren in de Nes bij Akkrum, waar een eenvoudige zerksteen zijn graf dekt. Op eene lijst van H. Diensten, geschreven door de band van pastoor Fock, zijn tweeden opvolger, komt onder n® 16 en 17 bet volgende voor:

Ex fundatione 100 doren. Oarol., per Rev. D°"“ Joannem Bruningb, anniversarium pro ipso fundatore 27 Decemb.

Ex fundatione 50 doren. Oarol., facta per Gatbarinam Bruningb, legendum unum Sacrum quotannis pro animabus benefactorum bujus communitatis vel potius stationis, pro quibus frater fundatricis, Rev. Joannes Bruningb suo tempore forte non legisset, idque sic det

>) Dus op Sint Jan 1691, naar den ouden stijl, op welken dag ook zijn jaargetij staat aangeteekend. Als het Necrologium Harlemense op het jaar 1692 zegt; «R. D. Joannes Bruyning obiit 7 Januarii pastor in Prisia in Grauw», dan hlijkt de nieuwe stijl te zijn gevolgd, met vergissing van één dag en met verwisseling van Grouw, een der onderhoorige dorpen, voor Irnsum het hoofddorp.

Sluiten