is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te pleiten. „Hoezeer zij alleen met een negatief bewijs optreden, brengen zij toch het gewone verhaal der biographie een geduchten slag toe. In de huiselijke twisten van Lodewijk den Vromen, zoo zeggen zij, wordt door de stiefzonen van Judith geen enkel woord van een bloedschendig huwelijk gesproken. Lees al wat de partij van Lotharius geschreven heeft ten gunste van Ebbo, aartsbisschop van Reims, Agobardus metropolitaan van Lyon, Jesse bisschep van Amiena en Wala, abt van Cörbië, die tot de grootste vijanden van Lodewijk en Judith behoorden. Lees ook het verweerschrift en andere werken, waarin Agobardus zijne zaak verdedigt ‘). Lees en herlees de stukken, waarin het ontslag (de afdanking) van Lodewijk den Vromen beschreven staat ; Daar heet Lodewijk verstoorder van den vrede, onrechtvaardig en onstandvastig in de verdeeling des Rijks, nalatig in het vervullen zijner plichten, traag in het rijksbestuur, verachter van de oude instellingen van den christelijken godsdienst, ja nog vele andere minder eervolle bijnamen worden hem daar toegeduwd.

Judith wordt van overspel en ander wruwelen beticht. Maar in een zoo groot aantal schrijvers en geschriften zult gij tevergeefs één woord over het bloedschendig huwelijk van Lodewijk en Judith zoeken. En toch zou deze bloedverwantschap voor Lotharius en de zijnen de kortste weg geweest zijn naar hun doel, de echtscheiding van Judith en Lodewijk. Hieruit nu besluiten dn Fransche schrijvers, dat de aanleidende

*) Migne tome 104 col. 307 ss. Gum notis Baluzii.

2) Zie hiervoor vooral Migne, Tomé 104 passim en Vita Luduvici Pii, auctore Astronomi ibidem Tom. 104, col. 927 ss.