is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

De H. Prederik, VIII® Bisschep van Utrecht; door P. Albers, S. j u

Amersfoort. Godsdienst en onderwijs, 1580—1680; door W. P. N. VAN Rootselaar. (Vervolg) ... 64

Irnsum; door J. H. Hofman 114

Irnsum; door J. H. Hofman. (Vervolg) 161

De H. Frederik, VHI® Bisschep van Utrecht; door P. Albers, S. J. (Vervolg) 259

De H. Frederik, VIII® Bisschep van Utrecht; door P. Albers, S. J. (Vervolg) ;109

Discriptio status in quo nuno est religie catholica in . confoederatis belgii-provinciis. a“ 1622; door A. VAN Lommel , S. J 349

NeerkasseFs bestuur tijdens de Pransche overheersching (1672—1673); door Dr. G. Brom. . . . 382