Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lastrie aldair, holde wij U waill indechtich mitsampt unser ernstlicker eude vlitiger begerte. Bnde wie waill wij insunderheyt bericht syndt, (dat) ghij unser begerte gewilvaert hebben solden, verstaen (wij) nochtans, dat enige capittel doen leggen ende van comminacie der possessie geappelliert hebben solden; deshal ven ghij nu in weigeringe sijn, den voirs. unsen raide possessie the gheven. Sus want hij doir sijne erlangte gerechticheyt in vertroostunge Is, sulcke sijner wederpartije dreiginge ende voirnemen myt rechte tho wederstane; is nyet myn dairvoir unse ser ernstelicke ende vlitige begerte, ghij willen uns the eren ende gevallen den furgemelten unsen raide possessie the gheven nyet langer weigeren, noich op nyemants vertrecken; dat wille wij tegeus u allen ende enen yederen insunderheit mit sunderlinger gunst erkennen ende unverschult nyet laten. Godt zij myt TJ.

Geg. in unsen sloite Duerstede den XIX

dach Julii anno XVGIIP.

(Onder stond:) Hundebeke. D. 6. A. bl. 391.

Dezeilde aan dezelfden. Hernieuwden aandrang op hetzellde onderwerp. 26 Juli 1504. In het Kapittel voorgelezen op denzelfden dag.

Vuil Goits goaden Frederieh, bisschop t’ütrecht, geboren marckgreve van Baden.

Eirbare lieve Frunde.

Soe als wij hier bevorens an ü hebn doen schrijven mit vlijtiger ende ernstlicker begerte, unsen lieven getruwen raidt, meister ülrich Byell, canoniek unser kercken aldair, possessie the willen gheven van der scholastrie aldair, dairmede hij versien woerden is van deu hoichvvirdigen in Gaide heren Raymundt cardinail

Sluiten