is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vorengemeld Domkapittel schrijft aan Mr. Adriaen van Utrecht, proost van Oudmunster en kanunnik in den Dom te Utrecht, opdat deze hij Floris heer van Ysselstein bewerke, dat Frank van Nueren de secretaris der heerlijkheid Ysselstein tevens tot ontvanger moge dienen van de inkomsten des kapittels in het land van Ysselstein. 21 August. 1515.

Post salutes et decentem commendationem, Keverende Pater, Magnifice Egregie vir, confrater amantlssime.

Fecimus contractum cum Francone de Nueren secretarie in Yselsteyn, quo mediante pactus et redditus nostros in patria de Yselsteyn nostro nomine quotannis recipiet, procurando nobis de pactionariis ac debitoribus nostris ibidem solutionem aut justiciam executam, pront V. P. R. per cedulam desuper conscriptam ostendere poterit. Et cum idem cupiat ad hoe consensum domini sui, domini Florentii domini de Yselsteyn etc. et opertunam assistentiam, petimus, quod P. V. E. in hac re contemplatione ecclesie nostre apud dictum dominum Florentium consensum ipsi Franconi rogare velit, ut etiam idem dominus Florentius suis demandet, quod in hac parte Franconi predicto oportunos favores impendant ac justiciam expeditam administrent, uti idem Franco latiiis est Y. P, rogaturus. Interim valeat P. V. K. feliciter et longeve, nobis semper precipiendo.

Ex Trajecto sub signeto decani nostri die SXI Augusti anno XV®.

(get.) Decanus et Capitulum ecclesie Trajectensis.

D. 6. D. hl. 453.

Op Zondag voor Pinkster e. k. zal heer Cornelis Boudensz., burger van Culemhorg, in de kerk aldaar