is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de romen Suydtwaert henryck Janssen eclitfrau en Noyrdwaert die gemeyne strate.

3. Noch coempt de H. Qeerthuys voernt. twee gauden guit. vermoghens twe verscheyde bryven daer van sijnde; gaende ende streckende op ende uyt een hoffstadt eertyds toebehorende Gysbergche Voncken mede Sebastian Cornelisae welker hoffstadt geleghen legt in dye afsterstraet met vrijer hundt landt daer after aan geleghen, boven de hoffstadt Gysbert Olaessen beneden dye dorpstraat, Suydtwaert die gemeyne straete voyrnt nu genaempt mugghesteyn.

4. Noch geld dye erfghenamen van Gijsbercghe Voncken voyrnt nu oeck Sebastian Cornelisse voyrnt een guit tot twyntich stuyvers waerden die guit gereckent. Ende staet te vernemen waer dye uyt gaet ende op staet.

5. Noch geld de voyrnt. Sebastiaen Cornelisse in qualite alss voyrnt. een guit veyrtyn st. lossrent gehypotiquert uyt der hoffstadt met de lande voyrnt. vercregen ende naer inhoudens hryeffen daervan synde.

6. Noch compt die heylichen geesthuys Seuven guit vermoghens twe verschije bryeven, der eener van vyer guit der ander van drye guit streckende op sekere seuven hunds landt op Rumdt hesyen der reysacker eertyds toebehorende Jan Tussenbroecks naderhandt Willem Pauwelssen en Sebastian Oornelissen mede Jan Andryssen ende Dirck Tonissen.

7. Noch hett de heyliche geesthuys jaerlix aen erfftyns vjftyn st. drye oort des jaers uyt een hoffstadt opter Nypoort geleghen daer eertyds Cornelis Schntler naderhandt Pauwels huyghen mede Peter