Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hillige Sacramenten nyet en wil ontfangeii na die wyse ende manieren, soelange loeflick ende wel van der hilliger chrystelicker kereken heergebracht.

Item dat nyemant sal enige schoeien opholden in der stadt Oampen, eer dat zij van den eers. raedt toegelaten synnen, hetwelck nochtans ytsonder voele geschiet.

N". 9. Min. VIII. blz. 216

An heer Jacob Ounrbtorff oficiael ende ‘pastoer der Stadt Campen.

Onsen vruntlicken gruet enz.

Wy konnen u. W. nyet verhelden, welker gestalt u. W. vicecureyt H. Gerryt Willemss. van Plo vergangen dage ons durch den hurgermeister indertyt to kennen heft doen geven, dat daer een jonckgeselle, ODgeveerlich van xxij oft xxij jaren, wesende die soene van Henrick Smit, mitter pest bevangen opten belt gebracht weer, dewelcke syn Sacramenten nijet en welde ontfangen; des wy van den vicecureit begeert denselvigen nochmaels daertoe in den besten to vermanen mit den bevell, dat indien hy (by sjnen verstande wesende, sulx nijet nae en queme, wy alstan een ander hedenckeu daerin solden willen nemen. Edoch verstaen dat die krancke daertoe nijet heft kunnen heweecht worden ende is durch syn olders weder van den helt gehaelt ende, alsoe verstorven zijnde, heft die vicecureyt den dootgraver bevel gedaen, hem op den kerckhoff nyet to begraven. Weshalven die vader des ver-

Sluiten