Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den abt van Sint-Michiel. Daar toch kon men beter dan elders, door mondelinge en wellicht ook schriftelijke mededeelingen van den prior Estius weten, wat Mariënweerd eenmaal geweest was; waaruit dan ook bijzondere belangstelling volgen moest.

Het zal aan eene vergissing toe te schrijven zijn, dat in Dl. XIII, blz. 311, vermeld werd dat Adr. Estius in de abdij van Park is opgenomen. Toch is het waar dat hij er verscheidene jaren leefde.

N«. 2.

Brief van llenricus Assels, proost van Oosterhout, aan den abt van Bark, zijn Overste.

Oosterhout, 9 Aug. 1661.

admodum et Amplissime Domine.

Ex pastore Eijshergensi, saeculari sacerdote, qui litteris receptis huc venit me informaturus super negotio a Rev‘'“ Vestra mihi commisso, haec intellexi:

Imprimis quod vidua praedicantis haheat lihrum in parchameno in folio 2 digitorum continentem fundationem lnsulae B. Mariae apud Gulenhorch,donationes, emptiones bonorum istius monastev'ii ad longum. Item in eo referuntur adhuc succincte omnia. hona, omn\?i jugera, quae hahent in singulis pagis. Item omniz, nomraa ahhatum, pastorum singularum parochiarum.

Insuper hahet tres epistolas, quarum prima confecta est Oulenhurgii, sed non suhsignata, anno 1566, quae continet 900 margen, sed nescit an sint alienata. Tria margen conficiunt honarium.

Sluiten