Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a«ni cum quibasdawa aliis sermonibus in fine copulai!o«; hec in uno volumine seu libro coratineratwr.

Item legavit «ermones de Jacobi de Voragine tocius a«ni in uno libro.

Concordat cum origiuali,

B. P. Vblthdysen.

HET GRAF VAN DEN H. HUNGERUS.

Joan. de Beka (Chronica bladz. 29) besluit zijne berichten over genoemden Heilige met de betuiging: Modernos latet, quorsum idem Pontifex requiescit. Bij dit gewijsde bleef het totdusver; zoodat ook Mgr. de Ram aan het slot zijner levensschets van den Heilige moest betuigen! Le lieu de sa sépulture est ignoré. Het volgende kan misschien een stuk van den sluier oplichten en tot de ontdekking der waarheid leiden.

De weleerw. heer G. W. van Heukelum pastoor te Jutphaas had de goedheid waarvoor nogmaals heuschen dank mij mee te deelen, dat hij een exemplaar besit der Natalis Sanctorum Belgii van Joan. Molanus, ’t geen vroeger behoorde aan J. W. A. Muller pastoor te Deventer. Dezes eigen hand heeft daarin bij de levensschets van den H. Hungerus het volgende op kant aangeteekend:

Hota. Anno 1761 inter Meuwsluys et Breukelen,

Archief XXI.

14

Sluiten