is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehuld, met een kelk in de rechterhand, uitgehouwen. Aan de voeten licht een mijter. Rechts van den aht staat Sint Peter met de sleutels, links eene vrouw met een opgeheven zwaard in de hand, terwijl aan hare voeten een rad zichtbaar is (H. Oatharina?). Verder zijn nog vier wapens uitgehouwen, twee boven en twee beneden.

Eindelijk staat boven het hoofd van de abt zijn bekend devies: ViRTUS-per aerumnas, en aan de voeten het volgende grafschrift:

Obiit Reverendus in Christo Pater , Dominus Petrus Zurenus Zutphanus, huius monasterii Abbas, QÜI MULTA ET MAGNIFICIA EREXIT AEDIFXCIA. CuiUS ANIMA IN Christo lesu iubilet semper. Anno 1563 XVm Kal. lan.

DE EERSTE PASTOOR VAN RIJSENBURG.

Uit de vriendelijke hand van den weledelachth. heer J. P. Kleinschmit, burgemeester te Schalkwijk, mocht ik onlangs ten geschenke ontvangen een Manuale Pietatis, in 1791 te Leuven gedrukt. Ik vermeld dit hier, om voor het vereerend geschenk opnieuw mijn innigen dank te kunnen betuigen, zoo als ik bij deze met alle heuschheid doe. Ik vertrouw, dat ook de lezer van het Archief met deze betuiging van dank zich vereenigen zal, als ik hem het volgende heb medegedeeld.

Het boekske was voorheen de eigendom van Rijsenhurg’s eersten pastoor, die op het dekblad van den band neerschreef: „Hic liber pertinet ad P(etrum) „Jo(ann)em Noots, natum in Neerpelt.” Lust het u,op de kaart de ligging van dit dorp na te zoeken, dan