is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to manighen tijd ghesceit sint unde noch daghelix ghesche(e)n, unde mede umme troest ghenade unde zelicht unser alre zielen, hebben wij desse vors. punten angheseen nutte unde orberlicb toe sijne, unde hebben darum gesticbtigbet dat altaer unses gbenedigben Hilligben Cruces binnen unser kerken tot eyner ewigber vicarien, dar wij alsoe ducke unde vake als dat gbevalt unde verledigbet overmids dode des besitters, sollen wij unde mogben myt rade sestyn unser burgheren , die dar nutte toe synt unde gbesaet unde gbecaren worden van der meent na den mester stemmen, tot allen tijden darmede begbiftigben eynen van unse burgbers kinderen, oft eynen van unser staet deenre, dije dar bequeme toe wer unde gbenen vremeden; unde hebben darum nu ter tijt um Gades willen darmede begbiftigbet unde begiftigben myt den vorges. altar Lambertum BaseJcen dye unse de(e)nre nu ter tijt tot unsen willen gbeweset ys, mijt aldusdanen renten, guden ende erffnissen als hierna bescbeven staen:

In ’t irste met den erve unde guede toe Neppershues, als dat gbelegben is myt alinck sijnre olde toebeboringbe in der buerscap van Zomerze; item mit drien stucke landes, die twe gelegen up den Hertebroke, unde dat derde, gebeiten die Bwengels-hurne mijt berre toebeboringhe, soe als dat Albert toe Everslo to dato desses breves underbefft; item myd eynen garden in den Hovessundern beneven Bernt Copes gbarden; item myt den buse als dat gbelegben is achter unser kerken; item myt enen medekene gbelegben in der Nljenbrucbgben mijt eynen ackerken landes, dat dar in boert.

Unde vor desse vorgbes. reente sal Lambertus vorges. oft sine nakomelingbe offt yemant van sijnre wegbene, oft bij des nicht van steden en wer, alle