is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes Dei gratia episcopus Monasteriensis, comes Palatinus Kheni et Bavarie dux (doet kond, dat) Hermannus Bruntinck presbyter et Henricus de Dodinckwerden laicus Monasteriensis diocesis (een altaar in de kerk van St. Oalixtus te Grol, weleer gesticht) in honorem B. M. Virginis et S. Oalixti Martyris, (hebben doen opbreken en verplaatsen, begeerende het te doen strekken) in honorem B. M. Virginis et B. Oalixti pape et matyris ac Sanctorum Antbonii, Gregorii, Jberonimi Confessorum et 8. Michaelis Archangeli et omnium Sanctorum Angelorum.

(Heer Hermam Bruntycnk schenkt daartoe) redditus 5 florenorum Eenensium de et ex quodam predio sive terra arabili ac pascuali dicto Sulhorst in parochia Warnsvelde Trajectensis diocesis, in burschapia dicta vulgariter Vieracker situato;.. . (Hendrik van Dodinckwerden en Elisabetb zijne vrouw schenken) duos florenos Renenses cum dimidio annui perpetui redditus, de et ex campo eorum, vulgariter in „Wichbolde” opidi Groerilo. ... situato, nee non quandam petiam terre recipientem in semine 5 scepelinos frumenti; quedam Nenna Hovekens vidua, de consensu suorum liberorum Mensonis, Jacobi, Henrici et Jutmodis ejus filie (schonk) domum et aream cum suis pertinentiis et attinentiis juxta scolam dicti opidi Gronlo situatam; per dictum dominum Hermannum et suos successores et dicti altaris pro tempore rectores habenda, tenenda (enz. Heer Herman Bruntynck zal de vicarie bezitten zoo lang hij leeft, en ’s weeks eene H. Misse te dien einde lezen of laten lezen. Na heer Hermans dood heeft Hendrik van Dodinkwerve of zijne erven eens de collatie ; de nieuwe vicaris moet zijn priester of) qui infra annum in sacerdotem promoveri poterit ac